Majątek

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Struktura własnościowa jednostek organizacyjnych SPZOZ Warszawa–Ursynów

 

Przychodnia

Jednostka organizacyjna

Podstawa władania

Właściciel nieruchomości

 

ul. Romera 4

 

Przychodnia Opieki Podstawowej i Specjalistycznej

 

Umowa o nieodpłatne korzystanie

 

 

m. st. Warszawa

 

ul. Na Uboczu 5

 

Przychodnia Opieki Podstawowej i Specjalistycznej

 

Akt notarialny

 

 

m. st. Warszawa

 

ul. Kajakowa 12

 

Przychodnia Opieki Podstawowej i Specjalistycznej

 

 

Akt notarialny

 

m. st. Warszawa

 

ul. Kajakowa 12

 

Ursynowskie

Centrum Zabiegowe

 

 

Akt notarialny

 

m. st. Warszawa

 

ul. Zamiany 13

 

Przychodnia Opieki Specjalistycznej

 

Umowa o nieodpłatne korzystanie

 

 

m. st. Warszawa

 

ul. Kłobucka 14 lok.U1

 

Przychodnia Opieki Podstawowej i Specjalistycznej

 

 

 

 

 

 

 

MAJĄTEK SPZOZ WARSZAWA-URSYNÓW

Rzeczowe aktywa trwałe

L.p. RODZAJ MAJĄTKU WARTOŚĆ MAJĄTKU netto na dzień 31.12.2017
1. Budynki i budowle 43 393 685,46
2. Grunty -
3. Urządzenia techniczne i maszyny 3 251 999,14
4. Środki transportu   136 394,00
5. Sprzęt medyczny 11 964 478,03
6. Wyposażenie 2 003 431,63
7. Pozostałe środki trwałe 1 060 526,68
  WARTOŚĆ OGÓŁEM 61 810 514,94