Rejestry

Wykaz Rejestrów prowadzonych w SPZOZ Warszawa – Ursynów

  1. Centralny Rejestr Umów Zbiorczy
  2. Rejestr umów medycznych
  3. Rejestr Skarg i Wniosków