Statut prawny i organizacja

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny SPZOZ Warszawa-Ursynów

Załączniki

 

Statut

Statut SPZOZ Warszawa-Ursynów

 

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna w SPZOZ Warszawa-Ursynów

 

Księga rejestrowa

 

Cennik usług medycznych

Sporządzenie kserokopii jednej strony: 0,40 zł brutto.

Przygotowanie odpisu dokumentacji medycznej - jedna strona: 11,00 zł brutto.

Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych: 2,00 zł brutto.