Statut prawny i organizacja

Regulamin organizacyjny

 

Statut

 

Księga rejestrowa

 

Cennik usług medycznych

Sporządzenie kserokopii jednej strony: 0,35 zł brutto.

Przygotowanie odpisu dokumentacji medycznej - jedna strona: 9,90 zł brutto.

Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych: 1,98 zł brutto.