Sytuacja finansowa

 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Warszawa-Ursynów za rok 2020

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Warszawa-Ursynów za rok 2019

 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Warszawa-Ursynów za rok 2018

 

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Struktura własnościowa jednostek organizacyjnych SPZOZ Warszawa–Ursynów

 

Przychodnia

Jednostka organizacyjna

Podstawa władania

Właściciel nieruchomości

 

ul. Romera 4

 

Przychodnia Opieki Podstawowej i Specjalistycznej

 

Umowa o nieodpłatne korzystanie

 

 

m. st. Warszawa

 

ul. Na Uboczu 5

 

Przychodnia Opieki Podstawowej i Specjalistycznej

 

Akt notarialny

 

 

m. st. Warszawa

 

ul. Kajakowa 12

 

Przychodnia Opieki Podstawowej i Specjalistycznej

 

 

Akt notarialny

 

m. st. Warszawa

 

ul. Kajakowa 12

 

Ursynowskie

Centrum Zabiegowe

 

 

Akt notarialny

 

m. st. Warszawa

 

ul. Zamiany 13

 

Przychodnia Opieki Specjalistycznej

 

Umowa o nieodpłatne korzystanie

 

 

m. st. Warszawa

 

ul. Kłobucka 14 lok.U1

 

Przychodnia Opieki Podstawowej i Specjalistycznej

 

Umowa o nieodpłatne korzystanie

 

 

 m. st. Warszawa

 

ul. Samsonowska 1

 

Przychodnia Opieki Podstawowej i Specjalistycznej

 

Umowa o nieodpłatne korzystanie

 

 

m. st. Warszawa

 

 

MAJĄTEK SPZOZ WARSZAWA-URSYNÓW

Rzeczowe aktywa trwałe

L.p. RODZAJ MAJĄTKU WARTOŚĆ MAJĄTKU netto na dzień 31.05.2021
1. Budynki i budowle 42 826 916,70
2. Grunty -
3. Urządzenia techniczne i maszyny 693 199,78
4. Środki transportu  24 278,83
5. Sprzęt medyczny 4 586 810,09
6. Wyposażenie 190 843,56
7. Pozostałe środki trwałe 396 304,55
  WARTOŚĆ OGÓŁEM 48 718 353,51