Władze

Magdalena Banach - Dyrektor Zakładu

Paweł Kurek - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-technicznych
dr n. med. Ewa Gardyńska - Ziemba - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Waldemar Giza - Zastępca Dyrektora ds. Promocji i Rozwoju
Katarzyna Łuczyniec - Koordynator ds. Pielęgniarstwa


Rada Społeczna SPZOZ Warszawa – Ursynów

Maciej Wyszyński – Przewodniczący Rady
Zbigniew Cierpisz – Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego
Michał Czaykowski - Członek Rady
Ewa Janczar – Członek Rady
Karolina Mioduszewska – Członek Rady
Agnieszka Wyrwał – Członek Rady
Piotr Nojszewski – Członek Rady