Władze

Grażyna Napierska - Dyrektor SPZOZ Warszawa-Ursynów
lek. Magdalena Fekete - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Justyna Jagodzińska - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Paweł Kurek - Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Zamówień Publicznych
Magdalena Strzeżek – Główna Księgowa
Barbara Lasota - Koordynator ds. Pielęgniarstwa


Rada Społeczna SPZOZ Warszawa – Ursynów

Maciej Wyszyński – Przewodniczący Rady
Zbigniew Cierpisz – Przedstawiciel Wojewody
Michał Czaykowski - Członek Rady
Ewa Janczar – Członek Rady
Karolina Mioduszewska – Członek Rady
Barbara Rylska – Członek Rady