Władze

  • Drukuj

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1 października 2020 roku do dnia zatrudnienia Dyrektora Zakładu wyłonionego w trybie konkursu zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej(DZ. U. 2020 poz 295), na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy pełniącym obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów jest pan Paweł Kurek.

 

Paweł Kurek - p.o. Dyrektora Zakładu
Wojciech Cyryl Smykiewicz - p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Maria Wilczyńska - Koordynator ds. Pielęgniarstwa


Rada Społeczna SPZOZ Warszawa – Ursynów

Maciej Wyszyński – Przewodniczący Rady
Zbigniew Cierpisz – Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego
Michał Czaykowski - Członek Rady
Ewa Janczar – Członek Rady
Karolina Mioduszewska – Członek Rady
Agnieszka Wyrwał – Członek Rady
Piotr Nojszewski – Członek Rady